POBOS 30 jaar

Dertig jaar POBOS. Dit jubileumjaar zou uitgroeien tot één groot feest. Het werd echter een jaar dat helemaal in de greep was van COVID-19. Maar ook in dit onwezenlijk en uitzonderlijk coronajaar, gaf POBOS blijk van creativiteit en flexibiliteit. Net zoals de afgelopen 30 jaar.

Wilt u een stukje POBOS-geschiedenis ontdekken, samen vooruit blikken naar wat de toekomst ons kan brengen, of u gewoon laten beroeren door de innemende getuigenissen van hulpverleners, klanten, partners, cliënten,…? Klik hier en krijg toegang tot het magazine ‘POBOS 30 jaar’, dat ter gelegenheid van dit jubileumjaar is uitgebracht.

Wenst u een bepaald artikel in een aparte PDF te ontvangen of verkiest u een gedrukt exemplaar van het magazine? Een mailtje volstaat.

POBOS Burnout Scan

Met deze ‘zelf-scan’, ontwikkeld door neuropsycholoog Michael Portzky, kunt u nagaan in welke mate u, dankzij persoonlijke inspanningen en/of professionele begeleiding, nog kenmerken vertoont van een burn-out. Klik hier om rechtstreeks bij de korte vragenlijst te komen. U kunt de vragenlijst zoveel keer invullen als wenselijk is. Print de ingevulde vragenlijst eventueel af en neem ze mee naar uw volgende afspraak met de professionele hulpverlener die u begeleidt.

U kunt ook alles nog eens nalezen in de leaflet over de POBOS Burnout Scan.