Re-integratie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Het ‘POBOS – Re-integratie Protocol’, dat door de psychologen van POBOS wordt gehanteerd tijdens de werkhervattingstrajecten, omvat een gestructureerde aanpak op basis van ‘evidence based’ begeleidings- en behandelingswijzen om het welbevinden van de medewerker te herstellen en een succesvolle en duurzame re-integratie op het werk te ondersteunen. Lees verder ...

POBOS Burnout Scan

Met deze ‘zelf-scan’, ontwikkeld door neuropsycholoog Michael Portzky, kunt u nagaan in welke mate u, dankzij persoonlijke inspanningen en/of professionele begeleiding, nog kenmerken vertoont van een burn-out. Klik hier om rechtstreeks bij de korte vragenlijst te komen. U kunt de vragenlijst zoveel keer invullen als wenselijk is. Print de ingevulde vragenlijst eventueel af en neem ze mee naar uw volgende afspraak met de professionele hulpverlener die u begeleidt.

U kunt ook alles nog eens nalezen in de leaflet over de POBOS Burnout Scan.