Coronavirus (COVID-19)

Door de verontrustende stijging van de corona-cijfers en de recente verstrenging van de preventieve maatregelen, worden we opnieuw geconfronteerd met moeilijke situaties, zowel op de werkvloer als thuis. De ‘tweede golf’ is er sneller dan we hadden ingeschat. We worden met z’n allen nogmaals getroffen door de kwalijke gevolgen van Covid-19. Hoe groot is onze persoonlijke veerkracht? Hoe groot is de draagkracht van onze bedrijven, organisaties, verenigingen?

Hoe groot de emotionele, psychosociale en economische impact zal zijn, is voorlopig moeilijk te voorzien. Momenteel lijkt de grootste nood te liggen bij zelfzorg, steun aan de werknemers en het ‘overleven’ van deze onwezenlijke periode.

Hierbij kan POBOS als adviescentrum voor welzijnszorg voor u en uw bedrijf, organisatie of vereniging een geschikte professionele partner zijn. Lees hier meer over het ‘corona-aanbod’ van POBOS.

Lees meer

POBOS Burnout Scan

Met deze ‘zelf-scan’, ontwikkeld door neuropsycholoog Michael Portzky, kunt u nagaan in welke mate u, dankzij persoonlijke inspanningen en/of professionele begeleiding, nog kenmerken vertoont van een burn-out. Klik hier om rechtstreeks bij de korte vragenlijst te komen. U kunt de vragenlijst zoveel keer invullen als wenselijk is. Print de ingevulde vragenlijst eventueel af en neem ze mee naar uw volgende afspraak met de professionele hulpverlener die u begeleidt.

U kunt ook alles nog eens nalezen in de leaflet over de POBOS Burnout Scan.