Maakt de oorlog in Oekraïne je angstig? “Praat over je gevoelens en neem afstand van sociale media en nieuws”.

De oorlog in Oekraïne en de onzekere tijden die er het gevolg van zijn, kunnen bij mensen angsten en negatieve gevoelens veroorzaken.

"Angst is een gevoel van controleverlies, het is daarom niet slecht om soms afstand te nemen van het nieuws en sociale media", zegt Anouck Heulot (psychologe en dossierbeheerder bij POBOS), die benadrukt dat die gevoelens meer dan normaal zijn. "Het is belangrijk dat je via de correcte kanalen geïnformeerd blijft, maar te veel prikkels versterken de angst. Probeer daarom ook zeker dingen te blijven doen waar je plezier uit haalt en je sociale contacten te onderhouden."

"Een manier om een deel van de controle terug te nemen, is in actie schieten. Er zijn verschillende organisaties die de mensen daar in de regio en de vluchtelingen die hier aankomen, proberen te helpen. Door iets te doen, hoe klein dan ook, heb je minder het gevoel dat je gewoon een speelbal bent."

POBOS staat klaar om uw medewerkers die geconfronteerd werden met de gruwel van de oorlog, die familieleden hebben in Oekraïne, die zich angstig of schuldig voelen, professioneel psychologisch te begeleiden.

Klik hier indien je hulp nodig hebt.  Lees hier het volledig artikel van VRT News - Lina El Bakkali - 05 maart 2022.

POBOS, sterk in begeleiding en opvang

Klachten, negatieve gevoelens of stressreacties als gevolg van een schokkende gebeurtenis of een psychosociaal probleem op het werk of in de privésfeer kunnen eventueel dagen, weken en zelfs maanden voortduren. Ze kunnen betrokkenen ernstig hinderen in hun functioneren. Om deze personen gericht te ondersteunen, te adviseren en te begeleiden, biedt POBOS een uitgebreid hulpverleningsprogramma aan. Door gebruik te maken van het welzijnsaanbod van POBOS, onderstreept het bedrijf/de organisatie zijn aandacht en interesse voor het welbevinden van zijn werknemers en vervult het zijn wettelijke verplichtingen onder meer inzake de preventie en begeleiding in het kader van (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Naargelang de aanmeldingsreden, stelt POBOS een erkende psycholoog/psychotherapeut of een ervaren maatschappelijk werker aan. De inzet van een nationaal netwerk van lokale hulpverleners, beperkt de verplaatsingen en herleidt de wachttijden tot een strikt minimum.

Schokkende gebeurtenis

Hulpverleningsprogramma na een schokkende gebeurtenis

  • POBOS-urgentieteam: na de registratie van een noodoproep wordt een ‘urgentiepsycholoog’ aangesteld. Deze maakt met de betrokkene(n) een afspraak voor een eerste opvanggesprek dat binnen de 3 uur (op locatie) plaatsvindt.
  • Crisisinterventie: na de registratie van een noodoproep wordt een lokale psycholoog aangesteld. Deze maakt met de betrokkene(n) een afspraak voor een eerste opvanggesprek dat binnen de 24 uur (op locatie) plaatsvindt.
  •  Psychotherapie (standaardinterventie): na de registratie van een oproep wordt een lokale psycholoog aangesteld. Deze maakt met de betrokkene(n) een afspraak voor een eerste opvanggesprek dat binnen de 3 werkdagen (in de privépraktijk van de hulpverlener) plaatsvindt.


In de meeste gevallen heeft de oproeper en/of de hulpbehoevende persoon onmiddellijk een ervaren psycholoog aan de lijn (telefonische counseling). In alle situaties is er een eerste telefonisch contact tussen de aangestelde lokale psycholoog en de oproeper en/of de betrokkene(n) binnen het uur na de registratie van de hulpaanvraag. Een begeleidingscyclus bestaat doorgaans uit maximum 3 à 5 opvanggesprekken. Verlengingen met bijkomende gesprekken zijn mogelijk. De 'evidence based' begeleiding kan bestaan uit individuele opvanggesprekken (face to face, telefonische en/of digitale counseling), groepsbijeenkomsten (debriefing) of een combinatie van beiden.

Psychosociaal probleem

Hulpverleningsprogramma in het kader van een psychosociaal probleem (E.A.P.)


POBOS heeft haar eigen onderbouwde aanpak (stappenplannen en protocollen, onder meer het 'POBOS Plan van aanpak burn-out') ontwikkeld, die gebruikt wordt tijdens de begeleidingscyclus. Deze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring en heeft in de praktijk zijn efficiëntie bewezen.

In de meeste gevallen heeft de oproeper of de hulpbehoevende persoon onmiddellijk een ervaren psycholoog aan de lijn. In alle situaties is er ten laatste dezelfde dag als de registratie van de hulpaanvraag een eerste telefonisch contact met de aangestelde lokale psycholoog. Deze maakt met de betrokkene(n) een afspraak voor een eerste begeleidingsgesprek dat binnen de 3 werkdagen (meestal in de privépraktijk van de hulpverlener) plaatsvindt.  Een begeleidingscyclus bestaat doorgaans uit een maximum aantal gesprekken. Verlengingen met bijkomende gesprekken zijn mogelijk.

  • Privé-gerelateerde problemen (psycho-medico-sociale of financiële problemen, verslaving, …) 

In de meeste gevallen heeft de oproeper of hulpbehoevende persoon ten laatste dezelfde dag als de registratie van de hulpaanvraag een eerste telefonisch contact met de aangestelde maatschappelijk werker. Deze maakt met de betrokkene(n) een afspraak voor een eerste gesprek dat binnen de 3 werkdagen (op locatie) plaatsvindt.  Een begeleidingscyclus bestaat doorgaans uit 2 gesprekken. Verlengingen zijn mogelijk.