Respect voor beroepsgeheim

  • Charter 'Vertrouwelijkheid en informatie-uitwisseling'
  • Respect voor discretie en anonimiteit
  • Document ter bescherming van de privacy
  • Strikte opvolging van de Europese regelgeving AVG (GDPR)
  • Samenwerking met de huisarts (via eHealth - EMD)
  • Deontologische code (psychologen)

Gekwalificeerde, ervaren en erkende hulpverleners

Voor POBOS is de kwaliteit van haar dienstverlening primordiaal. Dit begint uiteraard bij de aanwerving van de psychologen en de maatschappelijk werkers die het POBOS-netwerk wensen te vervoegen. Strikte criteria staan garant voor ervaring, professionalisme en specialisatie.

Tevredenheidsenquêtes

De dienstverlening van POBOS wordt op diverse niveau's geëvalueerd:

  1. Tevredenheidsenquête bij het afsluiten van elk dossier
  2. Tevredenheidsenquête in de maand van de eerste verjaardag van de feiten
  3. Kwaliteitscontrole i.v.m. de behandelend hulpverlener bij het afsluiten van elk dossier

Aanwezigheid kwaliteitsadviseur

De inhoudelijke controle over de werking en de algemene coördinatie van het netwerk van psychologen is in handen van onze kwaliteitsadviseur.  Daarnaast bewaakt hij alle processen op het vlak van deontologie, beroepsernst en kwaliteit. Deze kwaliteitsadviseur is een ervaren klinisch psycholoog.

Dossierbeheerder

Na de registratie van een noodoproep wordt per dossier een dossierbeheerder aangesteld. Deze dossierbeheerder is een interne psycholoog.