U kan zoeken op bedrijfsnaam, sector, verzekeraar, externe dienst voor preventie en bescherming (arbeidsgeneesheer) of beroepsfederatie

Hulp nodig?

U bent betrokken bij een ernstige gebeurtenis, u bent geconfronteerd met een psychosociaal probleem op de werkvloer of thuis, u wenst een discreet gesprek te voeren met een professionele hulpverlener? POBOS kan u hierbij helpen.

POBOS verbindt zich ertoe alle informatie en gegevens verkregen naar aanleiding van hulpaanvragen strikt te behandelen volgens de voorwaarden en bepalingen opgenomen in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekrachtigd op 25 mei 2018 in de Europese regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (GDPR) en in de deontologie code van psychologen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2014. Tevens wordt gewaakt over de eerbiediging van het beroepsgeheim, gesanctioneerd bij artikel 458 van het strafwetboek.

Alle aanvragen worden met de grootste discretie behandeld. 

Voor het opstarten van een begeleiding kunt u op verschillende manieren met POBOS in contact komen.

 • Neem contact op met uw werkgever (personeelsdienst, interne vertrouwenspersoon, leidinggevende, ...) 
 • Gebruik bovenstaande zoekmachine om na te gaan of het bedrijf/de organisatie/de verzekeraar waarvan u (personeels)lid bent, aangesloten is bij POBOS   
 • Bel het gratis noodnummer (24/24 uur – 7/7 dagen) :
  . vanuit België:  0800 11011
  . vanuit het Groothertogdom Luxemburg: 00800 11011 000   
  . vanuit het buitenland: +32 2 302 71 16    
 • Meld u aan via www.poboslink.be, ‘Registreer hier uw hulpvraag’
 • Neem contact op met uw huisarts, die u kan doorverwijzen naar POBOS

Voor overige vragen, ga naar contact.