• POBOS Trauma Scan
  • POBOS Burnout Scan

Hulp nodig?


U bent betrokken bij een ernstige gebeurtenis, u bent geconfronteerd met een psychosociaal probleem op de werkvloer of thuis, u wenst een discreet gesprek te voeren met een professionele hulpverlener? POBOS kan u hierbij helpen.

POBOS verbindt zich ertoe alle informatie en gegevens verkregen naar aanleiding van de hulpaanvragen te behandelen volgens de voorwaarden opgenomen in de wet van 8 december 1992, gewijzigd bij wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in de deontologie code van psychologen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 mei  2014. Tevens wordt gewaakt over de eerbiediging van het beroepsgeheim, gesanctioneerd bij artikel 458 van het strafwetboek.

Alle aanvragen worden met de grootste discretie behandeld.

U kunt op verschillende manieren met POBOS in contact komen.

  • Neem contact op met uw werkgever (personeelsdienst, interne vertrouwenspersoon, leidinggevende, ...) of
    klik hier om te checken of het bedrijf/de organisatie/de verzekeraar waarvan u (personeels)lid bent het welzijnsprogramma van POBOS aanbiedt
  • Bel het algemeen nummer 03 710 59 20 (van 09:00 tot 17:00 uur)
  • Bel het gratis noodnummer 0800 11 0 11 (24/24 uur – 7/7 dagen)
  • Stuur een mailtje naar info@pobos.be
  • Meld u aan via www.poboslink.be, ‘inloggen als particulier’
  • Neem contact op met uw huisarts
  • Ga naar contact