Schokkende gebeurtenissen

Onderstaand enkele voorbeelden van een schokkende gebeurtenis waarbij POBOS u verder kan helpen. De hulp en/of begeleiding wordt verzorgd door een ervaren erkende klinisch psycholoog, met bijkomende psychotherapievorming.

  • Het overlijden van een collega/relatie
  • Een (verkeers)ongeval
  • Een (gewapende) overval
  • Agressie/bedreiging (verbaal, fysiek, gewapend)
  • Een arbeidsongeval
  • Een brand
  • Een inbraak
  • (Poging tot) zelfdoding van een collega/relatie
  • (Collectief) ontslag
  •  ...

Klik hier en ga naar de zoekmachine om te checken of het bedrijf/de organisatie/de verzekeraar waarvan u (personeels)lid bent de welzijnsdiensten van POBOS aanbiedt.

U kunt ook steeds uw huisarts raadplegen.