Psychosociale problemen

Onderstaand enkele voorbeelden van een psychosociaal probleem waarbij POBOS u verder kan helpen. De hulp en/of begeleiding wordt, naargelang de aanmeldingsreden, verzorgd door een erkende klinisch psycholoog (werkgerelateerde problemen) en/of een maatschappelijk werker (privé gerelateerde problemen).

 • Problemen ten gevolge van COVID-19
 • (Te hoge) stress
 • Burn-out, werkmoe of gebrek aan veerkracht
 • Pesterijen, discriminatie
 • Ongewenst seksueel gedrag
 • (Langdurig) afwezig door ziekte
 • Gezinsproblemen, relatieproblemen, echtscheiding, communicatieproblemen met de partner of de kinderen,…
 • Problemen van medische aard: (ongeneeslijke) ziekte, moeilijke revalidatie,...
 • Problemen van financiële aard: afbetalingsmoeilijkheden, schulden, overfinanciering,...
 • Overlijden of (poging tot) zelfdoding van uw partner, een familielid, een collega, een vriend(in), ...
 • Gerechtelijke procedures , twist of geschil
 • Conflicten (tussen collega’s, met de hiërarchie, met derden)
 • Problemen betreffende uw sociaal statuut, kindergeld, uitkeringen, pensioenregeling, fondsen, studiebeurzen, ...
 • Verslaving: alcohol, drugs, medicatie, …
 •  … 


Klik hier en ga naar de zoekmachine om te checken of het bedrijf/de organisatie/de verzekeraar waarvan u (personeels)lid bent de welzijnsdiensten van POBOS aanbiedt.

U kunt ook steeds uw huisarts raadplegen.