Het POBOS Team

Naast de freelance hulpverleners telt POBOS zeven vaste medewerkers

Van links naar rechts:

  • Laura - klinisch psycholoog / dossierbeheer hulpverlening
  • Gauthier - bestuurder
  • Anouck - klinisch psycholoog / coördinator van het psychologennetwerk / kwaliteitsadviseur
  • Leen  –  maatschappelijk assistente / coördinatrice van het netwerk van maatschappelijk assistenten
  • Justine - klinisch psycholoog/dossierbeheer hulpverlening      
  • Wendy - office manager
  • Sophie klinisch psycholoog/dossierbeheer hulpverlening                                                                 
Psychologen

Netwerk van psychologen

Dankzij een nationaal netwerk van zo’n 260 ervaren klinisch psychologen biedt POBOS een uniek welzijnsprogramma aan met als doel het welzijn van mensen op de werkvloer en in de privésfeer te verbeteren.

Maatschappelijk assistenten

Onze Sociale Dienst bestaat uit een nationaal netwerk van zeven professionele maatschappelijk assistenten.

Van links naar rechts:  Marleen, Audrey, Kristel, Leen, Stéphanie en Katrien.

Ondertussen hebben Kristel en Katrien ons netwerk verlaten en werden ze vervangen door Maroussia en Isabel.

Niet op foto: Caroline, Maroussia en Isabel

Sociaal ondernemerschap

POBOS steunt projecten en initiatieven die zich richten op de ontwikkeling van mensen, bij voorkeur bij jongeren.

  • School Zonder Pesten vzw
    Deze non-profit, niet-gesubsidieerde vzw biedt kinderen en leerkrachten in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs verschillende interactieve schoolvoorstellingen en een ruim aanbod aan educatief materiaal. De organisatie reikt handvatten aan om in groep stil te staan bij 'leuke en minder leuke gevoelens' en helpt de vier basisgevoelens (blij - boos - bang - verdrietig) bespreekbaar te maken en te (h)erkennen. De missie in één zin: 'Maak van je school een Goedgevoel school'.  www.schoolzonderpesten.be

POBOS 30 jaar

Dertig jaar POBOS. Het jubileumjaar 2020 zou uitgroeien tot één groot feest. Het werd echter een jaar dat helemaal in de greep was van COVID-19. Maar ook in dit onwezenlijk en uitzonderlijk coronajaar, gaf POBOS blijk van creativiteit en flexibiliteit. Net zoals de afgelopen 30 jaar.

Wilt u een stukje POBOS-geschiedenis ontdekken, samen vooruit blikken naar wat de toekomst ons kan brengen, of u gewoon laten beroeren door de innemende getuigenissen van hulpverleners, klanten, partners, cliënten,…? Klik hier en krijg toegang tot het magazine ‘POBOS 30 jaar’, dat ter gelegenheid van dit jubileumjaar is uitgebracht.

Wenst u een bepaald artikel in een aparte PDF te ontvangen of verkiest u een gedrukt exemplaar van het magazine? Een mailtje volstaat.