POBOS | post-COVID-19 programma

Hoewel er nog steeds een gering aantal gevallen worden geregistreerd, lijkt het COVID-leed nu echt achter de rug. 

Toch is voor sommigen de stap naar het leven en de werkomstandigheden van voor maart 2020 moeilijk te nemen. Onzekerheid en angst zijn gevoelens die mensen kunnen beïnvloeden in het nemen van beslissingen. Velen onder ons hebben een moeilijke periode achter de rug en dit veeg je niet zomaar van tafel.

Hier kan POBOS als adviescentrum voor welzijnszorg, voor u, uw bedrijf, organisatie of vereniging, en ook voor uw medewerkers een geschikte professionele welzijnspartner zijn. 

Op basis van haar 32 jaar expertise biedt POBOS een 'post-COVID-19 programma’ aan dat kan bestaan uit de volgende elementen. 

Psycho-educatie

  • Eenduidige en heldere informatie is dikwijls de eerste stap om een situatie te begrijpen/ in te schatten of om een probleem en negatieve ervaring beter te kunnen plaatsen. POBOS biedt via haar website interessante documentatie aan. Ook de ‘POBOS Trauma Scan’ en de ‘POBOS Burnout Scan (Mental Health Check)’ – twee gevalideerde screeningtools – kunnen vrij en in alle anonimiteit ingevuld worden. Op basis van de score kan eventueel bijkomende professionele ondersteuning georganiseerd worden.
  • POBOS heeft tijdens de pandemie korte praktische webinars opgenomen die info en duiding geven rond relevante thema’s. Zo kunnen uw medewerkers nog steeds geconfronteerd worden met angst, onzekerheid en stress onder meer bij het implementeren van nieuwe werkafspraken en/of in hun dagelijkse functionaliteit.

Individuele begeleiding

  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-psycholoog onder meer voor medewerkers die bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een psychosociaal probleem en hierover hun hart eens willen luchten met een professionele hulpverlener. Of een leidinggevende die nood heeft aan steun en advies bij het brengen van slecht nieuws (bijvoorbeeld bij ontslag of herstructurering).
  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-maatschappelijk werker, met wie de betrokken persoon zijn/ haar psychosociale problemen kan delen. We denken hierbij onder meer aan financiële problemen, relatieproblemen, huiselijk geweld,…
  • Individuele psychotherapiesessies op afspraak – sessies van een uur, via videogesprek of face-to-face (in de privépraktijk van de behandelend psycholoog).

Begeleiding in groep

  • Videogesprek in groep (teledebriefing) op afspraak, voor kleine groepen (maximum 6 personen).
  • Groepsbijeenkomst of debriefing ‘on site’ op afspraak, voor kleinere (tot maximum 6 personen) of grotere groepen. Bij grotere groepen kunnen, indien nodig, meerdere psychologen aangesteld worden.
  • Permanentie ‘on site’ van een klinisch psycholoog, zodat medewerkers op de werkvloer de nodige individuele- of groepsondersteuning kunnen krijgen op het ogenblik dat ze hieraan nood hebben. 

POBOS wil vooral uw partner zijn om samen, na deze coronapandemie, het psychosociaal welzijn van uw medewerkers terug op te krikken en te versterken. Onze klinisch psychologen en maatschappelijk werkers bieden u graag hun expertise aan. Aarzel dus zeker niet ons vrijblijvend te contacteren.