POBOS Trauma Scan

Hieronder staat een lijst met moeilijkheden en negatieve gevoelens die mensen kunnen ervaren na een schokkende gebeurtenis. Geef voor ieder van deze uitspraken in welke mate deze de afgelopen zeven dagen op u van toepassing was met betrekking tot die traumatische gebeurtenis. Print de ingevulde vragenlijst eventueel af en neem ze mee naar uw volgende afspraak met de professionele hulpverlener die u begeleidt. De POBOS Trauma Scan is ontwikkeld op basis van de 'Impact of event scale - revised (IES-R)'.

Helemaal niet

Een beetje

Gemiddeld

Regelmatig

Zeer veel

Iedere herinnering aan de gebeurtenis bracht opnieuw de emoties van toen naar boven.

Ik had moeilijkheden om door te slapen.

Andere gebeurtenissen deden me eraan denken.

Ik voelde me ongerust en geïrriteerd.

Ik trachtte om me niet op te winden wanneer ik er aan dacht of wanneer ik er aan herinnerd werd.

Ik dacht er aan, zelfs wanneer ik dat niet wou.

Ik had de indruk dat het nooit gebeurd was of dat het niet reëel was.

Ik vermeed alles wat me er aan kon herinneren.

Beelden van het voorval kwamen voortdurend in mij op.

Ik was zeer nerveus en snel opgewonden.

Ik heb getracht er niet aan te denken.

Ik was er mij van bewust dat ik nog erg gevoelig was met betrekking tot het voorval, maar ik kon er weinig met aanvangen.

Mijn gevoelens zijn als het ware verdoofd of afgevlakt.

Ik betrap mij er op dat ik me gedraag alsof ik me net voel als toen.

Ik kon moeilijk de slaap vatten.

Ik heb periodes van sterke emoties gevoeld met betrekking tot de gebeurtenis.

Ik probeerde de gebeurtenis uit mijn geheugen te wissen.

Ik had het moeilijk om me te concentreren.

Herinneringen aan de gebeurtenis leidden tot fysieke reacties, zoals kortademigheid, zweten, beklemmend gevoel in de borst, of misselijkheid.

Ik heb er over gedroomd.

Ik was extra aandachtig en op mijn hoede.

Ik probeerde er niet over te praten.

SCORES: deze vragenlijst is louter een screening tool en GEEN diagnostische test. Voor een volledige diagnosestelling is bijkomend onderzoek door een arts of klinisch psycholoog nodig. De score geeft dus enkel een indicatie aan van de mogelijke aanwezigheid (of het risico ervan) van een posttraumatische stress-stoornis.