Post-corona programma

Op basis van haar 30 jaar expertise biedt POBOS een 'post-corona' programma aan dat bestaat uit de volgende elementen:

Psycho-educatie

  • Eenduidige en heldere informatie is dikwijls de eerste stap om een situatie te begrijpen/ in te schatten of om een probleem en negatieve ervaring beter te kunnen plaatsen. POBOS biedt via haar website verschillende leaflets aan. Ook de ‘POBOS Trauma Scan’ en de ‘POBOS Burnout Scan’ – twee gevalideerde screeningtools – kunnen vrij en in alle anonimiteit ingevuld worden. Op basis van de score kan eventueel bijkomende professionele ondersteuning georganiseerd worden.

  • POBOS stelt korte praktische webinars ter beschikking die info en duiding geven rond relevante thema’s. Zo kunnen uw medewerkers geconfronteerd worden met personen (klanten, leveranciers,…) die het misschien niet zo nauw nemen met de preventieve maatregelen die van kracht blijven tijdens de ‘slow-corona-exit’.  Medewerkers kunnen angst en stress ervaren bij het implementeren van de maatregelen in hun dagelijkse functionaliteit.

Individuele begeleiding

  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-psycholoog onder meer voor medewerkers die bijvoorbeeld door omstandigheden toch nog thuis dienen te werken of na een lange lockdown terugkeren naar de werkvloer. Of een leidinggevende die nood heeft aan steun en advies bij het brengen van slecht nieuws (bijvoorbeeld bij ontslag of herstructurering).
  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-maatschappelijk werker, met wie de betrokken persoon zijn/ haar psychosociale problemen kan delen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan financiële problemen (omwille van de tijdelijke werkloosheid), relatieproblemen, huiselijk geweld,…
  • Individuele psychotherapiesessies op afspraak – sessies van een uur, via videogesprek of face-to-face (in de privépraktijk van de behandelend psycholoog). Bij face-to-face gesprekken worden alle voorgeschreven preventieve maatregelen strikt toegepast.

Begeleiding in groep

  • Videoconferentie in groep (teledebriefing) op afspraak, voor kleine groepen (maximum 6 personen) waarbij bijvoorbeeld kan gewerkt worden rond het thema ‘hoe keer ik terug naar kantoor na de quarantaine?’.  
  • Groepsbijeenkomst of debriefing ‘on site’ op afspraak, voor kleine groepen (maximum 6 personen), waarbij uiteraard dezelfde preventieve maatregelen worden toegepast. Bij een terugkeer naar de werkvloer kunnen, na de lange quarantaine, bepaalde emoties naar boven komen. Het is aangeraden om dergelijke groepsbijeenkomsten te laten plaatsvinden onder (bege)leiding van een ervaren psycholoog.  
  • Permanentie ‘on site’ van een klinisch psycholoog, zodat medewerkers op de werkvloer de nodige individuele- of groepsondersteuning kunnen krijgen op het ogenblik dat ze hieraan nood hebben. Ook bij dergelijke opdrachten dienen de noodzakelijke preventieve maatregelen strikt toegepast te worden. 

POBOS wil vooral uw welzijnspartner zijn om samen succesvol de werkhervatting te faciliteren of de eventuele negatieve psychosociale gevolgen van de corona te helpen indijken. Onze klinisch psychologen en maatschappelijk werkers bieden u graag hun expertise aan. Aarzel dus zeker niet ons te contacteren.