Onze belangrijkste troeven

Dankzij deze vijf belangrijkste troeven wordt POBOS uw bevoorrechte welzijnspartner:

1.  ERVARING - EXPERTISE

 • Jarenlange ervaring (sinds 1990) in traumaopvang en begeleiding of steun bij psychosociale problemen via een globaal welzijnsprogramma (Employee Assistance Program - E.A.P.) – zowel werk, als privé gerelateerd.
 • Nationaal netwerk van ervaren en gediplomeerde hulpverleners (260 erkende klinisch psychologen met bijscholing ‘psychotherapie’ – 7 maatschappelijk werkers met ervaring in de bedrijfswereld).
 • Een gespecialiseerde en ervaren coördinator per activiteitendomein.
 • Samenwerking met huisartsen. 
 • In het kader van werkhervattingstrajecten/re-integratie (arbeidsongeschiktheid ten gevolge van burn-out, stress, traumatische gebeurtenis, …), gebruik van onder meer het evidence based ‘POBOS - preventief plan van aanpak - burn-out / re-integratie'.

2.  BEREIKBAARHEID - TOEGANKELIJKHEID

 • Uniek en gratis 0800–noodoproep nummer (professioneel call center, hoofdzakelijk in eigen beheer).
 • Permanente bereikbaarheid: 24/24 -  7/7 - 365/365.
 • Tijdens de kantooruren telefonische permanentie door eigen klinisch psychologen (telefonisch counselling).
 • Ruime toegankelijkheid voor een breed publiek, dankzij uiteenlopende kanalen (www.pobos.be, www.poboslink.be, 0800/11 0 11).

3.  MINIMALE WACHTTIJDEN

 • Snelle tot urgente interventie na het intakegesprek (recall binnen het uur, eerste afspraak binnen de 3 uur, de 24 uur of de 72 uur, naargelang de aanmeldingsreden en het type samenwerkingscontract).

4.  COMMUNICATIE

 • Permanente feedback naar de opdrachtgever (o.a. via het klantenportaal www.poboslink.be).
 • Tussentijds en jaarlijks beleidsadvies en rapportering.
 • Samenwerking met alle stakeholders opgebouwd als partnership (communicatie, advies, feedback, uitwisseling van ideeën en ervaring).

5.  KWALITEIT - VERTROUWELIJKHEID

 • Discretie, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim, vastgelegd in het charter ‘Vertrouwelijkheid en informatie-uitwisseling’ en het document ter bescherming van de privacy. POBOS volgt de richtlijnen van de AVG (GDPR) strikt op.
 • Kwaliteitscontrole door dossieropvolging op korte en middellange termijn (contact met de huisarts/bedrijfsarts, bevraging na afsluiten van het dossier, bevraging omstreeks de 1ste verjaardag van de feiten, benchmarking, aanwezigheid van een kwaliteitsadviseur).
 • Voor een correcte inhoudelijke en administratieve opvolging, wordt elk dossier gelinkt aan een interne dossierbeheerder (case manager) - psycholoog.
 • Aandacht voor psycho-educatie, onder meer door de ‘POBOS Trauma Scan’, de ‘POBOS Burnout Scan’, de te downloaden leaflets en korte webinars.