Troeven

De belangrijkste troeven

 • Jarenlange ervaring (sinds 1990) in traumaopvang en begeleiding of steun bij psychosociale problemen (op het werk en in de privésfeer)
 • Nationaal netwerk van ervaren en gediplomeerde hulpverleners (160 erkende klinisch psychologen met bijscholing ‘psychotherapie’ – 7 maatschappelijk werkers met ervaring in de bedrijfswereld)
 • Een gespecialiseerde en ervaren coördinator per activiteitendomein
 • Globaal welzijnsprogramma (Employee Assistance Program - E.A.P.) – zowel werk, als privé gerelateerd
 • Uniek en gratis 0800–noodoproep nummer (professioneel call center, hoofdzakelijk in eigen beheer)
 • Permanente bereikbaarheid: 24/24 -  7/7 - 365/365
 • Tijdens de kantooruren telefonische permanentie door eigen klinisch psychologen (telefonisch counselling)
 • Snelle tot urgente interventie na het intakegesprek (recall binnen het uur, eerste afspraak binnen de 3 uur, de 24 uur of de 72 uur, naargelang de aanmeldingsreden en het type samenwerkingscontract)
 • Permanente feedback naar de opdrachtgever (o.a. via www.poboslink.be)
 • Discretie, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim, vastgelegd in het charter ‘Vertrouwelijkheid en informatie-uitwisseling’ en het document ter bescherming van de privacy. POBOS volgt de richtlijnen van de AVG (GDPR) strikt op
 • In het kader van werkhervattingstrajecten/re-integratie (arbeidsongeschiktheid ten gevolge van burn-out, stress, traumatische gebeurtenis, …), gebruik van onder meer het evidence based ‘POBOS Re-integratie-Protocol’
 • Samenwerking met alle stakeholders opgebouwd als partnership (communicatie, advies, feedback, uitwisseling van ideeën en ervaring)
 • Kwaliteitscontrole door dossieropvolging op korte en middellange termijn (contact met de huisarts/bedrijfsarts, bevraging na afsluiten van het dossier, bevraging omstreeks de 1ste verjaardag van de feiten, benchmarking, aanwezigheid van een kwaliteitsadviseur, aanstelling van case manager per dossier)
 • Nadruk op het belang van psycho-educatie, onder meer door de ‘POBOS Trauma Scan’, de ‘POBOS Burnout Scan’ en de te downloaden leaflets
 • Samenwerking met huisartsen. Dankzij de erkenning als eHealth - zorgverstrekker heeft POBOS via het elektronisch medisch dossier (EMD) een rechtstreekse link met huisartsen
 • Ruime toegankelijkheid voor een breed publiek, dankzij uiteenlopende kanalen (www.pobos.be, www.poboslink.be, 0800/11 0 11, EMD)
 • Tussentijds en jaarlijks beleidsadvies en rapportering