Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Het 'POBOS - Re-integratie Protocol': een 'evidence based' begeleidingsmethodiek

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen.

Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Het doorlopen van een re-integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie, en hen te helpen deze kans te grijpen.

Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Welzijn op het werk: “Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers”, http://www.werk.belgie.be 


HET 'POBOS  - REINTEGRATIE PROTOCOL': EEN 'EVIDENCE BASED' BEGELEIDINGSMETHODIEK

Stress, overspanning en burn-out zijn termen die we vaak door elkaar gebruiken. Toch gaat het hier niet om éénzelfde verschijnsel maar om verschillende fasen van uitputting. Kenmerkend is een diffuus klachtenbeeld van oververmoeidheid, onrust, hoofdpijn, maagpijn, moeite zich te concentreren, vergeetachtigheid, en prikkelbaarheid. Het woord burn-out verwijst naar uitputting en energieverlies. Het zijn veel voorkomende psychosociale risico’s in de arbeidscontext die dikwijls leiden tot een langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim.

Cijfers tonen aan dat hoe langer een werkonderbreking duurt, hoe kleiner de kans op terugkeer naar het werk. Een snelle en proactieve begeleiding en behandeling van de getroffen werknemer zijn dan ook aangeraden.

Het ‘POBOS – Re-integratie Protocol’, dat door de psychologen van POBOS wordt gehanteerd tijdens de werkhervattingstrajecten, omvat een gestructureerde aanpak op basis van ‘evidence based’ begeleidings- en behandelingswijzen om het welbevinden van de medewerker te herstellen en een succesvolle en duurzame re-integratie op het werk te ondersteunen.

Het ‘POBOS – Re-integratie Protocol’ is vormgegeven op basis van getoetste protocollen, onder meer de ‘Protocollaire behandeling van patiënten met burn-out’ van Ger Keijsers, Caroliene Vossen, Sanne Kriens en Veronique Boelaars (2014).

Het werkhervattingstraject beoogt de volgende hoofddoelstellingen:

  • Bij de betrokken persoon de terugkeer naar een functioneel evenwicht bevorderen dat hem haar zal toelaten om in het beroepsleven te re-integreren.
  • De betrokken persoon helpen bij de re-integratie op het werk en dit onder de best mogelijke omstandigheden.
  • De werkgevers helpen om hun werknemers in werkonderbreking te re-integreren.

Het ‘POBOS – Re-integratie Protocol’ is opgebouwd rond 3 fasen en maximum 10 sessies (met mogelijkheid tot verlenging). Elke sessie duurt een uur en gaat door in de privé praktijk van de behandelend psycholoog. Heeft u vragen rond onze aanpak van ‘re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers’, aarzel niet ons vrijblijvend te contacteren via het contactblad op www.pobos.be.