Algemeen

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid omschrijft de secundaire preventie als de fase waarin tekenen van een mentale aandoening aanwezig zijn en er een nood is aan ondersteuning. Onder het motto ‘Meten is weten’ stelt POBOS twee gevalideerde scans gratis ter beschikking die de mogelijkheid bieden de eventuele nood aan begeleiding beter in kaart te brengen. De ‘POBOS Trauma Scan’ en de ‘POBOS Burnout Scan’ zijn twee toegankelijke tools die aangeven of en in welke mate professionele hulp nodig is. Door een beter inzicht te krijgen in het psychosociaal probleem waarmee men is geconfronteerd, kan men in veel gevallen schade voorkomen.

POBOS Trauma Scan

Met deze ‘zelf-scan’, gebaseerd op de 'Impact of event scale-revised (IES-R)', kunt u nagaan in welke mate uw persoonlijke emotionele toestand na de schokkende gebeurtenis waarbij u betrokken was, geëvolueerd is en/of u eventueel nog bijkomende professionele hulp nodig heeft. Klik hier om rechtstreeks bij de korte vragenlijst te komen. U kunt de vragenlijst zoveel keer invullen als wenselijk is. Print de ingevulde vragenlijst eventueel af en neem ze mee naar uw volgende afspraak met de professionele hulpverlener die u begeleidt.

U kunt ook alles nog eens nalezen in de leaflet over de POBOS Trauma Scan.

POBOS Burnout Scan

Met deze ‘zelf-scan’, op vraag van POBOS ontwikkeld door neuropsycholoog Michael Portzky, kunt u nagaan in welke mate u, ondanks persoonlijke inspanningen en/of professionele begeleiding, nog eventuele kenmerken vertoont van een burn-out. Klik hier om rechtstreeks bij de korte vragenlijst te komen. U kunt de vragenlijst zoveel keer invullen als wenselijk is. Print de ingevulde vragenlijst eventueel af en neem ze mee naar uw volgende afspraak met de professionele hulpverlener die u begeleidt.

U kunt ook alles nog eens nalezen in de leaflet over de POBOS Burnout Scan.

Psycho-educatie - documentatie

Zich goed informeren is meestal de eerste belangrijke stap naar het vinden van een verklaring of een oplossing voor een probleem. Daarom biedt POBOS tal van leaflets  en een aantal korte webinars aan die vrij en gratis te raadplegen of te downloaden zijn.