Onze missie

‘PSYCHOSOCIALE EERSTELIJNSBEGELEIDING OP EEN LAAGDREMPELIGE EN TOEGANKELIJKE MANIER AANBIEDEN AAN EEN ZO BREED MOGELIJK PUBLIEK’

Psychosociale eerstelijnsbegeleiding

POBOS biedt een globaal psychosociaal welzijnsprogramma aan na onder meer arbeidsongevallen, agressie, (poging tot) zelfdoding, bij onder meer stress, burn-out, conflicten, bedrijfssluiting, werkhervatting, en in het kader van onder meer relatieproblemen, financiële problemen, verslaving, medische problemen.

Op basis van de aanmeldingsreden wordt een psycholoog of maatschappelijk assistent aangesteld. Indien het door omstandigheden bijvoorbeeld niet zou 'klikken' tussen de betrokken persoon en de behandelend POBOS-hulpverlener, zal POBOS in de mate van het mogelijke een andere hulpverlener aanstellen.


Psychosociale eerstelijnsbegeleiding

De begeleiding door een POBOS-hulpverlener kan heel snel opgestart worden: binnen de 3 uur, de 24 uur of de 3 werkdagen (volgens het type contract en de aanmeldingsreden). Minimale wachttijden

POBOS beschikt over een nationaal netwerk van lokale hulpverleners.


Laagdrempelig en toegankelijk

POBOS is gemakkelijk bereikbaar via verschillende kanalen:

  • Via telefoon: 03/710 59 20 (kantoornummer 9u -17u) en 0800/11 0 11 (groen nood oproepnummer - 24/24 uur – 7/7 dagen)
  • Via email: info@pobos.be
  • Via www.poboslink.be – rubriek ‘Registreer hier uw hulpvraag’


Aanbieden

POBOS streeft er naar om de kosten van de psychosociale begeleiding voor de betrokken persoon tot een absoluut minimum te herleiden. De kosten worden zoveel als mogelijk verhaald op de werkgever en eventueel op de arbeidsongevallenverzekeraar (in het kader van arbeidsongevallen) of via de EDPBW.

POBOS juicht de terugbetaling van de psycholoog door het RIZIV toe. Echter, de groep van geconventioneerde psychologen is momenteel nog niet zo groot. Om als persoon te kunnen genieten van de terugbetaling via het RIZIV, moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden.  

Als dienstverlener werkt POBOS nauw samen met de huisarts, die zijn/haar patiënten naar POBOS kan doorverwijzen.

Indien POBOS niet kan/mag tussenkomen, wordt een gerichte doorverwijzing voorzien.


Zo breed mogelijk publiek

Alle hulpaanvragen die POBOS registreert, worden met evenveel ernst behartigd. De welzijnsdiensten zijn dus beschikbaar voor iedereen. Indien door omstandigheden de betrokken persoon niet via POBOS verder kan geholpen worden, zorgt POBOS voor een gepaste doorverwijzing.

POBOS benadrukt het belang van psycho-educatie: vrij te downloaden leaflets, de POBOS Trauma Scan en de POBOS Burnout Scan.