Onze missie

‘PROFESSIONELE EERSTELIJNSBEGELEIDING OP EEN LAAGDREMPELIGE EN TOEGANKELIJKE MANIER AANBIEDEN AAN EEN ZO BREED MOGELIJK PUBLIEK’

Professioneel

POBOS zet enkel erkende en ervaren hulpverleners in.

  • ‘Traumaopvang’ en ‘Begeleiding bij psychosociale problemen op het werk (E.A.P.)': klinisch psychologen (master) met bijkomende opleiding ‘psychotherapie’ – lid van erkende beroepsfederatie – erkenningsnummer psychologencommissie – 5 jaar praktijkervaring – deelnemen aan intervisies en vormingen.
  • ‘Steun bij psycho-medico-sociale problemen in de privésfeer (Sociale Dienst)’: maatschappelijk werkers – 5 jaar ervaring – deelnemen aan intervisies en vormingen.

POBOS is opgericht in 1990 en heeft dus een jarenlange ervaring.

POBOS biedt een globaal psychosociaal welzijnsprogramma aan na onder meer arbeidsongevallen, agressie, (poging tot) zelfdoding, bij onder meer stress, burn-out, conflicten, bedrijfssluiting, werkhervatting, en in het kader van onder meer relatieproblemen, financiële problemen, verslaving, medische problemen.

Indien het door omstandigheden bijvoorbeeld niet zou 'klikken' tussen de betrokken persoon en de behandelend POBOS-hulpverlener, zal POBOS in de mate van het mogelijke een andere hulpverlener aanstellen.


Eerstelijnsbegeleiding

De begeleiding door een POBOS-hulpverlener kan heel snel opgestart worden: binnen de 3 uur, de 24 uur of de 3 werkdagen (volgens het type contract en de aanmeldingsreden). Minimale wachttijden

POBOS beschikt over een nationaal netwerk van lokale hulpverleners.


Laagdrempelig en toegankelijk

POBOS is gemakkelijk bereikbaar via verschillende kanalen:

  • Via telefoon: 03/710 59 20 (kantoornummer 9u -17u) en 0800/11 0 11 (groen nood oproepnummer - 24/24 uur – 7/7 dagen)
  • Via fax: 03/710 59 21
  • Via email: info@pobos.be
  • Via www.poboslink.be – rubriek ‘particulier’
  • Info over de welzijnsdiensten die bedrijven/organisaties/verzekeraars aanbieden aan hun (personeels)leden: www.11011.be


Aanbieden

POBOS streeft er naar om de kosten van de psychosociale begeleiding voor de betrokken persoon tot een absoluut minimum te herleiden. De kosten worden zoveel als mogelijk verhaald op de werkgever en eventueel op de arbeidsongevallenverzekeraar (in het kader van arbeidsongevallen) of via de EDPBW.

Als eHealth zorgverstrekker werkt POBOS nauw samen met de huisarts, die zijn/haar patiënten naar POBOS kan doorverwijzen (via het EMD).

Indien POBOS niet kan/mag tussenkomen, wordt een gerichte doorverwijzing voorzien.


Zo breed mogelijk publiek

Alle hulpaanvragen die POBOS registreert, worden met evenveel ernst behartigd. De welzijnsdiensten zijn dus beschikbaar voor iedereen. Indien door omstandigheden de betrokken persoon niet via POBOS verder kan geholpen worden, zorgt POBOS voor een gepaste doorverwijzing.

POBOS benadrukt het belang van psycho-educatie: vrij te downloaden leaflets, de POBOS Trauma Scan en de POBOS Burnout Scan.

  • POBOS Trauma Scan
  • POBOS Burnout Scan