Vlaamse Week tegen Pesten

Momenteel loopt de Vlaamse Week tegen Pesten. We grijpen dit momentum aan om u kort voor te stellen wat POBOS rond dit thema aanbiedt.

Het aanbod van POBOS in het kader van ‘pesten op het werk’
Mensen op uw werk zitten u dwars. Anderen maken grapjes die u niet grappig, zelfs kwetsend vindt. Dit maakt u onzeker. U gaat iedere morgen met tegenzin aan de slag en weet niet hoe u zich moet weren tegen het gedrag van de anderen…

Naast de begeleiding na schokkende gebeurtenissen, organiseert POBOS ook de ondersteuning van personen die geconfronteerd worden met psychosociale problemen op het werk (E.A.P.).
Pesten is een van de psychosociale risico’s waardoor werknemers psychische schade kunnen ondervinden. Dit kan zich onder meer uiten in angsten, depressie en zelfs zelfmoordgedachten. Daarnaast kunnen deze risico’s ook voor de onderneming zelf negatieve gevolgen hebben: een slechte arbeidssfeer, conflicten, extra kosten door arbeidsongevallen of absenteïsme, een daling van kwaliteit en productiviteit van het werk, …

Bij pesten is het van groot belang dat u inziet dat het niet aan uzelf ligt; het is niet uw schuld. De ander doet iets wat u niet wilt en de vraag is wat u kunt doen om dit te stoppen. Als bedrijf, organisatie of als slachtoffer van pestgedrag kunt u beroep doen op de professionele ondersteuning door de hulpverleners van POBOS. Samen met onze psychologen, maatschappelijk assistenten en vertrouwenspersonen kan dan binnen het kader van de informele fase gekeken worden naar de aard en de oorzaak van het pestgedrag en hoe dit kan worden gestopt. Tegelijk ondersteunen we u om de psychologische, sociale en professionele impact van het pesten voor u te beperken. Heeft u vragen rond ‘pesten op het werk’, contacteer ons via info@pobos.be of check via www.11011.be of uw bedrijf/organisatie reeds gebruik maakt van het POBOS-aanbod. POBOS is laagdrempelig en in alle vertrouwelijkheid bereikbaar. We luisteren naar uw verhaal, uw ervaring, uw vraag en we helpen u verder. Discretie is verzekerd.