Vormingen

Bedrijfsintern opvangteam

  • Hoe omgaan met traumatische gebeurtenissen en de eerste interne opvang organiseren?

Burn-out

  • Hoe signalen van burn-out en acute stress detecteren binnen het team?

Omgaan met agressie

  • Hoe reageren (of niet) bij een agressiesituatie?

Wat als een collega (langdurig) uitvalt

  • Infosessie bestemd voor de leidinggevende en de achterblijvers

Beleidsadvies

Als adviescentrum voor welzijnszorg heeft POBOS de opdracht klanten te ondersteunen met beleidsadvies. Een degelijk advies werkt in vele gevallen preventief en kan bijgevolg problemen helpen voorkomen. 

Contacteer ons om informatie in te winnen betreffende de manier waarop POBOS onder meer tussentijdse vertrouwelijke adviesnota's, rapporten, attesten van consultatie, beleidsadvies opmaakt.

Informatie

Uw huisarts is heel dikwijls de (vertrouwens)persoon waarbij u met uw probleem of vraag  terecht kunt. Vanuit uw elektronisch medisch dossier (EMD) kan de huisarts u preventief  doorverwijzen naar POBOS.

Naargelang uw hulpvraag  garandeert POBOS u een discrete begeleiding of een concrete doorverwijzing. U wordt in elk geval verder geholpen.

Raadpleeg uw huisarts.