POBOS | het COVID-19 – preventieprogramma

De vaccinatie draait op volle toeren en de COVID-19 maatregelen zijn versoepeld. Stilaan maar zeker keren we terug naar de situatie van voor de coronapandemie.

Maar we moeten op onze hoede blijven en niet alleen omdat mogelijke nieuwe varianten op korte termijn de gunstige situatie zouden kunnen doen omkeren. Onze aandacht dient vandaag vooral gefocust te zijn op medewerkers die na lange afwezigheid terug naar het werk keren. Ze kunnen zich vragen stellen over de coronaveiligheid op de werkvloer of te kampen hebben met onzekerheid of angst.

Hier kan POBOS als adviescentrum voor welzijnszorg, voor u, uw bedrijf, organisatie of vereniging, en voor uw medewerkers een geschikte professionele partner zijn.

Op basis van haar 31 jaar expertise biedt POBOS een COVID-19 - preventieprogramma’ aan dat bestaat uit de volgende elementen. 

Psycho-educatie

  • Eenduidige en heldere informatie is dikwijls de eerste stap om een situatie te begrijpen/ in te schatten of om een probleem en negatieve ervaring beter te kunnen plaatsen. POBOS biedt via haar website interessante documentatie aan. Ook de ‘POBOS Trauma Scan’ en de ‘POBOS Burnout Scan (Mental Health Check)’ – twee gevalideerde screeningtools – kunnen vrij en in alle anonimiteit ingevuld worden. Op basis van de score kan eventueel bijkomende professionele ondersteuning georganiseerd worden.
  • POBOS stelt korte praktische webinars ter beschikking die info en duiding geven rond relevante thema’s. Zo kunnen uw medewerkers geconfronteerd worden met personen (klanten, leveranciers,…) die het misschien niet zo nauw nemen met de preventieve maatregelen die nog steeds van kracht zijn. Medewerkers kunnen angst en stress ervaren bij het implementeren van de maatregelen in hun dagelijkse functionaliteit.

Individuele begeleiding

  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-psycholoog onder meer voor medewerkers die bijvoorbeeld thuis dienen te werken of ondanks alles toch aanwezig moeten zijn op de werkvloer. Of een leidinggevende die nood heeft aan steun en advies bij het brengen van slecht nieuws (bijvoorbeeld bij ontslag of herstructurering).
  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-maatschappelijk werker, met wie de betrokken persoon zijn/ haar psychosociale problemen kan delen. We denken hierbij onder meer aan financiële problemen, relatieproblemen, huiselijk geweld,…
  • Individuele psychotherapiesessies op afspraak – sessies van een uur, via videogesprek of face-to-face (in de corona-proof privépraktijk van de behandelend psycholoog).

Begeleiding in groep

  • Videogesprek in groep (teledebriefing) op afspraak, voor kleine groepen (maximum 6 personen).
  • Groepsbijeenkomst of debriefing ‘on site’ op afspraak, voor kleine groepen (maximum 6 personen), waarbij uiteraard dezelfde preventieve maatregelen nauwlettend worden toegepast. Bij een eventuele terugkeer naar de werkvloer kunnen bepaalde emoties naar boven komen. Het is aangeraden om dergelijke groepsbijeenkomsten te laten plaatsvinden onder (bege)leiding van een ervaren psycholoog.  
  • Permanentie ‘on site’ van een klinisch psycholoog, zodat medewerkers op de werkvloer de nodige individuele- of groepsondersteuning kunnen krijgen op het ogenblik dat ze hieraan nood hebben. Ook bij dergelijke opdrachten dienen de noodzakelijke preventieve maatregelen strikt toegepast te worden. 

POBOS wil vooral uw welzijnspartner zijn om samen deze tweede coronagolf te doorstaan en de eventuele negatieve gevolgen van COVID-19 op het vlak van het psychosociaal welbevinden te helpen indijken. Onze klinisch psychologen en maatschappelijk werkers bieden u graag hun expertise aan. Aarzel dus zeker niet ons vrijblijvend te contacteren.